Ny hemsida

Föreningen har sedan flera år tillbaka haft sin hemvist på internet via brftulebo.se. Där återfinns bland annat information om vår förenings styrelse och ekonomi, samt praktisk information för dig som boende, t.ex. kontaktuppgifter till ansvariga i Styrelsen, uppgifter om felanmälan, bokning av Kvartersgården mm.

I samband med byte av leverantör av webbtjänsten, har Styrelsen under våren omarbetat hemsidan som fått ett nytt utseende och med ny teknik.

Vi hoppas och tror att den nya hemsidan ska medföra följande:

  • Smidig webadministration för ett kontinuerligt nyhetsflöde 
  • Enkel och snabb åtkomst till praktisk information och kontaktuppgifter
  • Mobilitet genom bra läsbarhet även på smartphones (iPhone etc.)
  • Utökad möjlighet till direkt återkoppling från föreningens medlemmar
  • Modernt utseende och ett ansikte utåt för vårt fina område

Den nya hemsidan lanseras med planerad start 30 maj 2016.

Vi hoppas Ni finner er väl hemma men ser också gärna att ni har förslag på förbättringar. Skicka då enklast ett mejl till webmaster@brftulebo.se.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

 

Föreningsstämma

Våren är här och som sig bör då är det snart dags för ordinarie föreningsstämma. Stämman är föreningens viktigaste beslutsforum och hålls torsdagen den 26 maj klockan 19:00 i kvartersgården.

Inför stämman är det viktigt att ni lämnar in din eventuella motion senast torsdagen 31 mars. Det går bra att lämna motionen i brevlådan vid kvartersgården. OBS! Glöm inte underteckna motionen.

Underlag för stämman samt kallelse skickas ut till varje medlem i god tid innan stämman.

Med vänliga hälsningar / Styrelsen