Hultetnytt

Hej alla medlemmar!

  • Om vädret tillåter kan troligtvis markarbeten inför uppförandet av det nya garaget starta under vecka 7. Det är något oklart men eventuellt tror man sig kunna vara färdiga med uppförandet av garaget i maj månad.
  • Parkeringsplatserna längs ner (ni som är berörda vet om det) kommer ju behöva tas i anspråk under byggtiden. Vi kommer så långt som möjligt försöka ge dom som idag har parkeringsplatser där en ersättningsplats under den tiden. I de fall det inte går får man helt enkelt stå längs gatan. Det kommer under tiden finnas få eller inga besöksparkeringar varpå besökande får ställa sig längs gatan. Viktigt att tänka på är att byggtrafik i form av stora lastbilar och kranar skall kunna passera och vända.
  • När kvarterslokalen är färdigrenoverad kommer den givetvis gå att hyra igen. HSB har emellertid upphört med kontanthantering varpå rutinen för att betala hyran för kvarterlokalen blir ny. Man får helt enkelt betala genom att avgiften för bostaden blir höjd med motsvarande summa vid ett tillfälle efteråt.
  • 2017 års föreningsstämma kommer äga rum den 18/5 klockan 1900. Information om motioner och formell kallelse kommer i särskild ordning, men boka in tiden redan nu.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen