Ansvariga

styrelsenStyrelse

På föreningsstämman utser medlemmarna ledamöter till föreningens styrelse.

Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är inom EU bosatt myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavares hushåll.

Styrelsen som är föreningens verkställande organ har ansvar för det löpande arbetet i föreningen. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Du kan kontakta styrelsen via mejl till styrelsen@brftulebo.se eller på nedanstående telefonnummer.

Styrelsen har följande sammansättning:

Magnus Olsen – Ordförande – Hultavägen 155
Magnus Olsson – Vice ordförande – Hultavägen 119
Therese Thorsson – Sekreterare – Hultavägen 149
Susanne Andréasson – Ledamot – Hultavägen 133
Rikard Klasson – Ledamot – Hultavägen 75
Liselotte Dahl  – Ledamot/Studieorganisatör – Hultavägen 47
Sofia Fridman – HSB representant

board-iconValberedning

Valberedningen har som uppgift att till föreningsstämman lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen.

Valberedningen tar tacksamt emot din intresseanmälan för förtroendeuppdrag eller ditt förslag på personer som kan vara lämpliga och intresserade av sådana uppdrag.

Du når valberedningen via nedanstående telefonnummer eller via e-post.

Föreningsstämman har utsett följande valberedning:

Andres Åkesson Strumpel – Hultavägen 23
Göran Rebenius – Hultavägen 101
Camilla Tuneberg – Hultavägen 159